זמני תפילות בשבת קודש:

שחרית: 9:00 בבוקר

מנחה: עם השקיעה

ערבית: בצאת הכוכבים 

 

לפרטים נוספים:

הרב קלונימוס קופצ'יק

050-6977506