ב"ה

חלוקת המזון מתבצעת כל יום ה' לאורך כל היום

האחראי - מר זכריה תירם 0549770570