מתוך האתרchabadhadera.co.il
ב"ה

יום בריכות או יום ברכות ?