עמותות בית חב"ד ומרכז החסד עומדות בכל הקריטוריונים הנדרשים של שקיפות וניהול תקין, כמו כן, ניתן לעמותה אישור להחזרי מס לתרומות "סעיף 46".

אישור עמותה.jpg

עמוד 1.jpg

אישור ניהול תקין לשנת 2011

ניהול תקין 2011 - תוקף 31.12.11.jpg