מתוך האתר chabadhadera.co.il

פעילות בית חב"ד בחגי תשרי תשע"ד 2013