מתוך האתרchabadhadera.co.il
ב"ה

יום מתנפחים מלחמת מים וההצגה