בית חב"ד שכונת ניסן - ברנדייס

רח' יצחק רבין 14/1 

הרב ברוך בקרמן 

054-2577028

chabadbn@gmail.com