מתוך האתרchabadhadera.co.il
ב"ה

היום השמיני בקייטנת חב"ד חדרה וחוג לימוד קסמים