מתוך האתר chabadhadera.co.il

היום השמיני בקייטנת חב"ד חדרה וחוג לימוד קסמים