מתוך האתרchabadhadera.co.il
ב"ה

סדנת גלידה (היום השישי)