מתוך האתר chabadhadera.co.il

ילדי חדרה התרגשו לקראת מתן תורה