מתוך האתרchabadhadera.co.il
ב"ה

ילדי חדרה התרגשו לקראת מתן תורה