מתוך האתרchabadhadera.co.il
ב"ה

המתוקות מקבוצת שלום

גלריה מתוקה מהמצלמה האישית של מדריכת קבוצת שלום