מתוך האתרchabadhadera.co.il
ב"ה

חוג אפיה ( היום הרביעי)