מתוך האתרchabadhadera.co.il
ב"ה

פעילות פורים בבית חב"ד שכונת ניסן