מתוך האתר chabadhadera.co.il

פעילות פורים בבית חב"ד שכונת ניסן